stämmor

Stämma

 

Genom att anordna en stämma i er förening, kooperation eller bolag så låter ni era medlemmar/aktieägare utöva sitt inflytande. Kagan Meetings har lång och gedigen erfarenhet kring att arrangera stadgebundna stämmor.

Vi kan hjälpa er med allt från att boka lokalerna, förtäringen och tekniken som behövs. Om ni behöver hjälp med upplägg och idéer för att skapa ett mervärde för presumtiva och redan engagerade medlemmar så agerar vi med glädje både bollplank och samarbetspartner.

Exempel på samarbete: OK ekonomisk förening

 

Under de senaste fem åren har vi på Kagan Meetings hjälpt OK ekonomisk förening att arrangera sina regionstämmor. Då OK är ett kooperation blir regionstämmorna inte bara viktiga, de är fundamentala för verksamheten.

Uppdraget

På regionstämmorna väljs ägarombuden som ska representera medlemmarna på den årliga föreningsstämman. Deltagarna bjuds inledningsvis på en middag. Själva stämman är sedan dynamiskt upplagd med inslag av inspirerande föreläsningar, information från OKs styrelse och OKQ8s verksamhet och välregisserade filminslag.

Stämmorna är 28 till antalet, de arrangeras under fem till sex dagar från norr till söder och vi från Kagan Meetings ansvarar för allt från förproduktion, produktionsledning på plats, till moderatorer, inbjudnings- & inledningsfilm, föreläsare och catering. Arbetet utförs i nära samarbete med de lokala regionsråden. Detta för att stärka, tillmötesgå och ta tillvara kraften och erfarenheten som finns i det lokala rådet/föreningen.

Kagan Meetings AB

Postadress: Box 166

101 23 Stockholm

Proudly created by Kagan Meetings © 2018. Kagan Meetings. All Rights Reserved.

Följ oss på instagram

kagan_meetings_script.png