Case – OK ekonomisk förening

OK är en konsumentkooperativ rörelse som består av sju självständiga ekonomiska föreningar och ägs av cirka 1 miljon konsumenter. Grunden till OK bildades redan år 1926.

 

Idag är OK ekonomisk förening en välfungerande kooperation som varje år

bjuder in alla Sveriges invånare, både befintliga och presumtiva medlemmar, till de lokala regionstämmorna runt om i Sverige.

28 stämmor genomförs parallellt under 5-6 dagar i maj månad. Budskap och innehåll är likvärdigt på alla orter.

 

Sedan 2012 har Kagan Meetings haft i uppdrag att arrangera alla 28 regionstämmor, runt om i hela landet. Kagan Meetings ansvarar för, förutom all möteslogistik med bokning av lokaler, förtäring och teknik, all hantering av personal, så som projektledare och tekniker på varje ort. Cirka 2 500 personer besöker stämmorna varje år.

Kagan Meetings AB

Postadress: Box 166

101 23 Stockholm

Proudly created by Kagan Meetings © 2018. Kagan Meetings. All Rights Reserved.

Följ oss på instagram

kagan_meetings_script.png