Case verksamhetsdagar

Att sprida samma budskap och att engagera 14 000 medarbetare är en utmaning. Denna utmaning står Arbetsförmedlingen inför och varje år. Arbetsförmedlingen anlitar Kagan Meetings för att arrangera de årliga verksamhetsdagarna dit alla myndighetens medarbetare är inbjudna.

 

Upplägget ska, i möjligaste mån, vara identiskt på de olika orterna runt om i Sverige. Huvuddelen av programmet är detsamma, dock är de praktiska exemplen och de goda samarbetena lokalt anpassade.

 

Kagan Meetings har ansvar för hela produktionen. Vi handhar all möteslogistik såsom bussar, teknik, lokaler, transporter av rekvisita och utställningsmaterial, förtäring och deltagarhantering.

 

Att programmet är dynamiskt, intressant och interaktivt är en förutsättning för att budskapen ska nå fram samtidigt som det engagerar åhörarna.

Kagan Meetings är ansvariga för att ta fram kreativa lösningar, filminslag, interaktiva aktiviteter och utforma utställningsytorna.

Kagan Meetings AB

Postadress: Box 166

101 23 Stockholm

Proudly created by Kagan Meetings © 2018. Kagan Meetings. All Rights Reserved.

Följ oss på instagram

kagan_meetings_script.png