Case familjebostäder

Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Familjebostäder förvaltar cirka 40 000 lägenheter runt om i Stockholm.

 

Bostadsbolaget arrangerar på regelbunden basis olika event för sina hyresgäster.

Det kan bland annat handla om:

  • att uppmärksamma när första spadtaget tas för ett nytt bostadsbygge

  • att involvera barnen för att se hur de ser på framtidens boenden, lekparker och husdjur. Detta får de göra genom att fritt får rita och måla på vägg och papper

  • att aktivera barn och ungdomar så att de tillsammans skapar en alldeles egen graffittivägg


Kagans uppdrag består i att arrangera dagarna med framtagande av material och catering samt ha personal på plats som tar hand om gästerna.

Kagan Meetings AB

Postadress: Box 166

101 23 Stockholm

Proudly created by Kagan Meetings © 2018. Kagan Meetings. All Rights Reserved.

Följ oss på instagram

kagan_meetings_script.png