Kagan Meetings AB

Postadress: Box 166

101 23 Stockholm

Proudly created by Kagan Meetings © 2018. Kagan Meetings. All Rights Reserved.

Följ oss på instagram

event

Event

 

Vi finns med er under hela produktionen för att skapa inspirerande arrangemang.

UTIFRÅN ERT SYFTE, MÅL OCH BUDSKAP ANSVARAR VI FÖR:

- idéer och konceptutveckling
- innehåll och programutveckling - produktionsledning
- produktions- och tidsplan
- lokaler, kost, logi och resor

- talare, moderatorer och underhållning - teknik och tekniker
- dekor, scenografi och utställningar

- filmproduktioner och presentationer - deltagaradministration inkl. system
- budget och ekonomihantering
- genomförandet

- utvärdering och uppföljning

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Vi tar ansvar för miljön och arbetar ständigt för att minska användandet av naturresurser och utsläpp av koldioxid.

KVALITETLEDNINGSSYSTEM

V i arbetar efter vårt kvalitetsledningsystem som bygger på ISO 9001:2008

kagan_meetings_script.png