event

Event

 

Vi finns med er under hela produktionen för att skapa inspirerande arrangemang.

UTIFRÅN ERT SYFTE, MÅL OCH BUDSKAP ANSVARAR VI FÖR:

- idéer och konceptutveckling
- innehåll och programutveckling - produktionsledning
- produktions- och tidsplan
- lokaler, kost, logi och resor

- talare, moderatorer och underhållning - teknik och tekniker
- dekor, scenografi och utställningar

- filmproduktioner och presentationer - deltagaradministration inkl. system
- budget och ekonomihantering
- genomförandet

- utvärdering och uppföljning

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Vi tar ansvar för miljön och arbetar ständigt för att minska användandet av naturresurser och utsläpp av koldioxid.

KVALITETLEDNINGSSYSTEM

V i arbetar efter vårt kvalitetsledningsystem som bygger på ISO 9001:2008

Kagan Meetings AB

Postadress: Box 166

101 23 Stockholm

Proudly created by Kagan Meetings © 2018. Kagan Meetings. All Rights Reserved.

Följ oss på instagram

kagan_meetings_script.png