KONFERENSER

Konferens

 

En lyckad konferens kräver noggrann planering, kreativitet, ett tydligt mål och känsla för de små detaljerna.

Att tidigt formulera syftet och målet med mötet är avgörande.

Under snart tjugo år har vi hjälpt företag, organisationer och myndigheter att skapa möten och konferenser. Med vår kreativitet, glädje och noggrannhet bistår vi dig med att utforma konferensen som gör skillnad.

Vi finns med under hela processen för att skapa inspirerande arrangemang; från ideer, planer, programutveckling, bokningar, teknisk koordinering till genomförande och uppföljning.

Exempel på samarbete: Arbetsförmedlingens chefskonferens

 

En gång per år samlas alla chefer på Arbetsförmedlingen på en tvådagarskonferens. Kagan Meetings har sedan början av 2000-talet arrangerat dessa möten.

Uppdraget

 

Syfte och mål finns väldefinierat redan i den inledande planeringsfasen och grundläggande byggstenar för innehållet är konkretisering, goda exempel och inspiration.

Tillsammans med styrgruppen och eventprojektledaren skapar Kagan Meetings det kreativa konceptet. Under de senaste åren har myndighetens Förnyelseresa stått i centrum för budskapsplattformen.

Chefskonferensen sträcker sig över två dagar inklusive middag och kvällsarrangemang med dans.

Kagan Meetings ansvarar för allt från förproduktion av filmer, interaktiva inslag, talarstöd till dekor och rekvisita. Väl på plats ansvarar vi för produktionsledning, föreläsare, catering, hotellbokningar och busslogistik.

Kagan Meetings AB

Postadress: Box 166

101 23 Stockholm

Proudly created by Kagan Meetings © 2018. Kagan Meetings. All Rights Reserved.

Följ oss på instagram

kagan_meetings_script.png