deluppdrag

Deluppdrag

 

Att ordna ett event innebär mycket arbete och många timmars planerande. Vi på Kagan Meetings kan hjälpa dig med all logistik, matbeställningar och andra praktiska göromål – allt detta för att du ska kunna, och hinna, fokusera på innehållet och de budskap som du vill att deltagarna ska ta del av.

Exempel på tjänster:

 • Boka föreläsare, moderator, talarcoachning och underhållning.

 • Arrangera webbsändningar.

 • Boka och ansvara för lokaler, kost, logi och resor.

 • Ta fram, boka, kvalitetssäkra samt koordinera de tekniska lösningarna och teknikerna gällande ljud, ljus, AV-teknik, dekor, rekvisita och transporter.

 • Ge förslag på interaktiva lösningar.

 • Scendekor.

 • Producera inspirations- och dokumentationsfilmer.

 • Producera presentationsmaterial i form av animeringar, illustrationer, PPT, Keynote osv.

 • Deltagaradministration av inbjudningar, anmälningar, ändringar, sammanställningar och uppföljningar.

 • Logistiklösningar gällande transporter av deltagare.

 • Hotellbokningar och koordinering.

 

Exempel på samarbeten: LRF, STIB och Konica Minolta

 

LRF, Lantmännens riksförbund Gotland är en kooperation som under våren 2017 bad sina medlemmar att kommentera inskickade motioner. För detta ändamål fungerar Kagan Meetings deltagarsystem utmärkt.

 

STIB, ställningsentreprenörerna anordnade på hösten 2016 ett årsmöte för alla sina medlemmar. De behövde stöd med vissa delar i förberedelserna. Kagan Meetings bokade lokal, mat och lämplig teknik på Sheraton Hotel i Stockholm.

 

Konica Minolta bjöd på hösten 2015 in sina medarbetare till en konferens. De behövde hjälp med att göra en lockande inbjudningsfilm samt bokning av en känd moderator som skulle hålla ihop mötet. Kagan Meetings producerade filmen samt bokade in den kända TV-profilen Rickard Olsson som moderator.

Kagan Meetings AB

Postadress: Box 166

101 23 Stockholm

Proudly created by Kagan Meetings © 2018. Kagan Meetings. All Rights Reserved.

Följ oss på instagram

kagan_meetings_script.png