"Med ett fokus på människor producerar vi konferenser, jubileum, kickoffer och invigningar"

I 20 år har vi tillsammans med våra kunder genomfört 900 event till 350 000 människor!

 

Våra tjänster

Vi på eventbyrån Kagan Meetings producerar event från idé till produktion, genomförande och uppföljning.

 

Vi erbjuder helhets- och dellösningar inom event och då främst konferenser, jubileum, stämmor, invigningar, seminarier och roadshows till myndigheter, företag och organisationer.

  Vi gör skillnad genom att skapa engagerande och personliga möten  

GLÄDJE

KREATIVITET

NOGGRAnNHET

 • Grundades år 1998

 • Producerat möten för upp till 15 000 deltagare

 • Erbjuder helhets- och dellösningar inom event

 • Kvalitetssäkrat arbetssätt med utgångspunkt från ISO 9001

 • Verksamma i hela Sverige

 • Nätverk av samarbetspartners över hela landet

 • Egna filmproduktioner

varmt välkommen att kontakta oss

Lotta Kagan

VD & mötesproducent

+46 8 643 99 95
+46 70 743 99 95
lotta@kagan.se

Elin Bäck

Produktionsassistent & systemansvarig

+46 70 797 75 05
elin@kagan.se

 

Eventbyrå Stockholm med fokus på kunden

I vårt arbete som eventbyrå i Stockholm ser vi alltid verksamheten ur ett kundperspektiv. Vi arbetar löpande med ständiga förbättringar under alla eventproduktioner stora som små. Vi arbetar efter PDCA-modellen - planerar, genomför, kontrollerar och agerar. Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara 100 % nöjda och att vi har givit dem ett mervärde.

För att skapa kvalitetssäkrade event och deluppdrag arbetar vi efter vårt kvalitetsledningssystem. Från förfrågan, beställning, produktion och genomförande av arrangemanget till uppföljning. Vårt arbetssätt för att producera arrangemang och deluppdrag bygger på en tydlig arbetsstruktur.

Vår kvalitetspolicy

Eventbyrån Kagan Meetings övergripande mål är att i alla event- och deluppdrag uppnå rätt kvalitet. Med rätt kvalitet menar vi:

 • Vi har fullt ut levererat och genomfört arrangemanget eller deluppdraget enligt kundens beställning och förväntningar.


 • Vi har skapat ett värde och mervärde för kunden.

 • Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor för våra kunders verksamheter och deras event samt för vårt samarbete med dem.

 • Vi har yrkeskunniga medarbetare och samarbetspartners med stor kännedom av eventproduktioner.

 • Att  utveckla vår eventbyrå och kundens arrangemang genom ständiga förbättringar.

 • Att alla medarbetare i sitt dagliga arbete ständigt kvalitetssäkrar samtliga delar i eventproduktioner och deluppdrag.

 • Vi har i samtliga event- och deluppdrag följt alla gällande lagar och branschregler.

Vår miljöpolicy

Genom ständiga förbättringar ska vi som ett eventföretag minimera de negativa effekter som verksamheten kan ha på vår miljö. I vårt dagliga arbete ska vi verka för en, ur miljöhänseende, långsiktig och hållbar utveckling. Vi ska på ett ansvarsfullt sätt påverka och samarbeta med kunder, leverantörer och konferensanläggningar så att de event vi utför blir så miljöanpassade som möjligt.

 

Övergripande miljömål

 • Att alla eventtransporter med tunga fordon måste uppnå EU:s miljökrav Euro 6 och att alla transporter med lätta lastbilar samt personbilar måste uppnå EU:s miljökrav Euro 5.

 • Att deltagarnas resor till och från arrangemangen först och främst sker med tåg, kollektivtrafik eller samordnade busstransporter.

 • Att minska pappersförbrukningen och öka den digitala kommunikationen, före, under och efter alla arrangemang samt i produktionerna av deluppdrag.

 • Att i första hand boka miljömärkta konferensanläggningar och hotell vilka innehar miljömärkningarna KRAV och SVANEN.

Kagan Meetings AB

Postadress: Box 166

101 23 Stockholm

Proudly created by Kagan Meetings © 2018. Kagan Meetings. All Rights Reserved.

Följ oss på instagram

kagan_meetings_script.png